Wanneer u wilt afzien van de aankoop of iets wilt retourneren binnen de termijn dan kunt u contact emt ons opnemen via mail of telefoon .  U kunt ook het herroepingsformulier gebruiken of de retourprocedure volgen in uw account wanneer u deze heeft aangemaakt.   

Tevens kunt u met ons chatten en een bericht achterlaten. 

We zijn altijd bereikbaar en we reageren binnen 24 uur van maandag tm zaterdag. 

Herroepingsformulier Download

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan [hier dient de ondernemer zijn naam, adres en, indien van toepassing, zijn fax en e-mailadres in te vullen]:

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*) Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)
Adres consument(en)

Handtekening van consument(en) [

alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]


Datum (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

"Ben je niet tevreden met de afhandeling van jouw klacht? Dan kun je deze voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag (www.sgc.nl). Ook kun je jouw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/)."

Newsletter

A short sentence describing what someone will receive by subscribing